Grafické služby a prezentácie

Prezentácie a grafické služby

Ponúkame cenovo dostupné Grafické služby

 • logo
 • dizajn manuály
 • vizitky
 • hlavičkový papier
 • obálky
 • firemné tlačoviny
 • katalógy
 • cenníky
 • produktové katalógy
 • šanóny, foldre

Ceny a čas

 • Grafické zadania sa snažíme za bežných okolností distribuovať do 3 - 7 pracovných dní
 • Ku každému návrhu pristupujeme individuálne, podľa požiadavok zadávateľa
 • Pre konkrétnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať správou alebo telefonicky

Prezentácie PowerPoint

PowerPoint ja jeden z najčastejšie používaných prezentačných softvérov a je súčasťou balíka MS-Office ktorý nájdete v takmer každej organizácií. PowerPoint prezentácie sú avšak jeden z najčastejších „slabých miest“ prezentácií. Pomerne často stretávame s mnohými PowerPoint prezentáciami, ktorých spracovanie je nedostatočné, a to či už po grafickej, tak i obsahovej stránke, a takto pripravené prezentácie diskreditujú prezentéra. Vaša myšlienka si zaslúži kvalitný graficky a dizajnovo dobre zvládnutý podklad, nepodceňte to!

Návrh PowerPoint Šablóny


 • Príprava šablóny (podľa Vami zadaných kritérií, farba, účely prezentácie a pod.)
 • Posúdenie prvého návrhu a doplnenie resp. zmena nezrovnalostí.
 • Predanie finálneho produktu.

Návrh PowerPoint prezentácie


 • Príprava návrhu (podľa Vami zadaných kritérií, farba, účel prezentácie a pod.)
 • Konzultácia návrhu a predbežná príprava komplexnej prezentácie (text, obrázky,...)
 • Záverečná konzultácie, „vychytanie mušiek“ odporúčania pri prezentovaní a predanie finálneho produktu.

Ceny a potrebný čas na zhotovenie

 • Výstup práce sa snažíme za bežných okolností distribuovať do 3 pracovných dní
 • Ku každému problému pristupujeme individuálne (je rozdiel či spracuvávame prezentáciu na madzinárodný kongres a bežnú "školskú" prezentáciu), takže aj cena je špecifická pre každé zadanie
 • Pre konkrétnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať správou alebo telefonicky