Služby

Služby manažment - marketing

Komunikačná politika firmy

 • Komunikačný audit
 • Analýza konkurenčného prostredia
 • Definovanie relevantných cieľových skupín
 • Nastavenie stratégie vhodných marketingových a komunikačných nástrojov
 • Podrobný návrh komunikačnej stratégie
 • Návrh reklamných sloganov, headlineov
 • Návrh médiaplánu
 • Prieskum trhu
 • e-komunikácia
 • Webové poradenstvo
 • Tvorba a administrácia stránok a profilov na sociálnych sieťach
 • Analýzy využívania internetu a sociálnych sietí
 • Návrhy online strategií
 • Design, programovanie a správa online prezentácií
 • Online kampane
 • Guerilla marketing, Virálny marketing, Buzz marketing
 • Bannery a animácie

Výskum trhu a strategické poradenstvo

 • Marketingový audit
 • Strategické poradenstvo, logistika
 • Vyhľadávanie komunikačných príležitostí
 • Issue management
 • Reputation management
 • Posilnenie pozície značky v povedomí verejnosti
 • Produktové PR kampane
 • Kvalitatívny a kvantitatívny výskum

Vzťahy s médiami


 • Mediálny audit
 • Monitoring médií
 • Písanie a distribúcia tlačových správ
 • Mediálny lobbing
 • Organizácia neformálnych stretnutí s novinármi
 • Spracovanie rozhovorov, posolstiev, prezentácií
 • Média-tréningy
 • Konzultácie
 • Organizácia tlačových konferencií, besied

Krízový manažment

 • Analýza krízovej situácie
 • Krízové komunikačné poradenstvo
 • Tvorba krízového plánu

Public affairs, Lobbing

 • Legislatívny monitoring
 • Právne poradenstvo pri komunikácii so štátnou správou a samosprávou

Event management

 • Organizovanie firemných, spoločensko – kultúrnych podujatí
 • Školenia, semináre, konferencie, motivačné programy pre zamestnancov, teambuilding