Statistika

Statistika a analýzy

Ponúkame cenovo dostupné

 • Biznis analýzy a statistika
 • Konzultácie
 • Manažérske analýzy (strategické, inovačné, projektové,...)
 • Marketingové analýzy (Porter, TURF, RFM,...)
 • Poradenstvo
 • Štatistická analýza vo vedeckých a kvalifikačných prácach
 • Štatistické spracovanie dát (validita homogenity, korelácie, regresná analýza,...)
 • Kvalitatívne a kvantitatívne analýzy

Čas a cena šetrenia

 • Výstup šetrenia sa snažíme za bežných okolností distribuovať do 3 pracovných dní. Ak ide o časovo náročnejšie analýzy, (mystery shopping a pod.) čas ovplyvňuje konkrétna úloha.
 • Ku každému problému pristupujeme individuálne, takže aj cena jednotlivých šetrení je špecifická pre každý problém
 • Pre konkrétnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať správou alebo telefonicky